Ďakujeme a prajeme manželom Cerovským veľa lásky, porozumenia a vzájomnej tolerancie. Ďakujeme za prejavenú dôveru. Salón Valery