Zlatka, ďakujeme Vám, že ste si vybrala Vaše svadobné šaty u nás. Bola ste nádherná nevesta. Želáme Vám veľa lásky, porozumenia a hojnosti v ďalšom živote.